< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Operationaliseren en optimaliseren van het submodel WaTEM/SEDEM in CN-WS voor de modellering van erosie en sedimenttransport in Vlaanderen

Boek - Rapport

Deze studie betreft de optimalisering en operationalisering van de modellering van erosie en sedimenttransport met het WaTEM/SEDEM model. Dit model wordt ingezet om sedimentstromen op het land en sedimentaanvoer naar het watersysteem (waterlopen, grachten en riolering) te berekenen en de impact van erosiebestrijdingsmaatregelen te begroten. Concrete eindresultaten zijn een eerst doorrekening van de actuele toestand in Vlaanderen en een impactbeoordeling van enkele toekomstscenario’s.
Aantal pagina's: 128
Jaar van publicatie:2021
Toegankelijkheid:Open