< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Ontwikkeling LATIS 4: deelrapport 3d. Integratie van de verschillende types impact

Boek - Rapport

De specifieke GIS-tool LATIS kan momenteel economische en/of slachtofferrisico’s berekenen voor overstromingen. Naar aanleiding van de Europese Overstromingsrichtlijn (Richtlijn 2007/60/EG) is de nood ontstaan om ook andere negatieve aspecten van overstromingen te kwantificeren. In drie deelopdrachten werd een methodologie ontwikkeld om de sociale impact (Broidioi et al., 2015), de culturele impact (Beullens et al., 2015) en de ecologische impact (Beullens et al., 2017) van overstromingen te kwantificeren. Samen met de reeds bestaande methode voor economische schade zijn er na deelopdracht 3 vier methodes om de gevolgen van overstromingen op een verschillende manier te kwantificeren. Hoewel het niet de bedoeling is om “appels met peren” te vergelijken, zal er in dit rapport onderzocht worden of de verschillende gevolgen geïntegreerd kunnen worden. Uit het rapport blijkt dat de verschillende types impact niet geïntegreerd zullen worden met elkaar. Verder zal er gekeken worden of het mogelijk is om voor elk type impact een vereenvoudigde en duidelijke legende aan te maken met een beperkt aantal klassen. Voor elke module werd besloten om de eindresultaten te standaardiseren om vergelijkingen tussen verschillende gebieden en scenario’s mogelijk te maken.
Series: WL Rapporten
Aantal pagina's: 14
Jaar van publicatie:2021
Trefwoorden:LATIS 4, overstromingsrisico, integratie, legende, Numerical modelling, Water management > Risk > Floods
Toegankelijkheid:Open