< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Ongelijk voor cybercriminaliteit? Een verkenning van de link tussen slachtofferschap van cybercrime en financiële kwetsbaarheid

Boekbijdrage - Hoofdstuk

In deze bijdrage wordt dieper ingaan op de link tussen armoede en slachtofferschap van cybercriminaliteit. We focussen hiervoor onder meer op angst voor cybercriminaliteit, online activiteiten en de digitale skills die de kwetsbaarheid in de online omgeving kunnen beïnvloeden. Door meer inzage te krijgen in de link tussen die verschillende factoren kunnen suggesties aangereikt worden voor concrete preventiemaatregelen en kunnen oplossingen worden uitgedacht om negatieve ervaringen ten gevolge van cybercriminaliteit te reduceren voor mensen in een kwetsbare financiële situatie. We baseren ons hiervoor enerzijds op internationaal onderzoek. Anderzijds voeren we nieuwe analyses uit op basis van bestaande gegevens uit de Social CApital in Neighborhoods-studie (SCAN) van 2018 (Hardyns, Ponnet, Pauwels, Walrave, e.a., 2019) en de meest recente Digimeter (Vandendriessche & De Marez, 2020).
Boek: Armoede en sociale uitsluiting : jaarboek 2020
Edition: 28
Pagina's: 321 - 342
ISBN:9789463797016
Jaar van publicatie:2020
Toegankelijkheid:Closed