< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Onderzoek naar de lokale maatschappelijke meerwaarde van de leidingsstraat Antwerpen-Ruhr

Boek - Rapport

Het onderzoek naar maatschappelijke, lokale en regionale meerwaarde is verkennend van aard (vanuit ontwerpend onderzoek en dialoog) en richt zich op vernieuwende en toekomstgerichte werkwijzen m.a.w. inzetbaar bij het bepalen van de tracékeuze en de effectieve realisatie van de leidingstraat. Daarbij wordt ingegaan op de kansen, potenties en opportuniteiten voor maatschappelijke, lokale of regionale meerwaarde, evenwel zonder de (milieu)technische beperkingen en de overkoepelende maatschappelijke doelstelling van de leidingstraat uit het oog te verliezen. Er wordt aandacht besteed aan het bereiken van concrete lokale of regionale realisaties van meerwaarde binnen een perspectief op korte termijn en/of (middel)lange. Dergelijke concrete acties zullen in de meeste gevallen bijzonder specifiek zijn aan de lokale context. Elk segment uit het netwerk is immers uniek en zal om een specifieke oplossing vragen. Evenwel wordt in deze studie tot doel gesteld om meer generieke typeoplossingen te formuleren. Vertrekkend vanuit concrete casegebieden (pilootcases) worden aan de hand van ontwerpend onderzoek gebiedsspecifieke voorstellen bedacht, en vervolgens opgeschaald naar oplossingsrichtingen voor bepaalde typelandschappen. Er wordt gewerkt naar een methodologie die de lokale en regionale betrokkenheid en het maatschappelijk draagvlak m.b.t. het totaalproject van de leidingstraat moet verhogen. Essentieel in het ontwikkelen van een strategische lange termijnvisie is de noodzaak voor een gebiedsspecifiek organisatiemodel en het initiëren van één of meerdere participatietrajecten. In deze studie wordt dan ook een evaluatiekader uitgewerkt om het opzet van deze aspecten te kunnen ondersteunen.
Aantal pagina's: 140
Jaar van publicatie:2019
Toegankelijkheid:Open