< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Nautische optimalisatie CP Nieuwe Sluis Zeebrugge: deelrapport 2. Impact passerende vaart op Vismijn: Huidige condities

Boek - Rapport

Om in de huidige condities de hinder van passerende vaart aan de Vismijn te bepalen, werd in 2021 een analyse van de scheepspassages en bodemsecties van het Boudewijnkanaal ter hoogte van de Vismijn uitgevoerd.
De analyse van de huidige scheepspassages werd gebaseerd op een AIS-analyse voor de periode oktober 2018 tot december 2019. De analyse van vaarwegsecties was gebaseerd op de meest recente peilingen ontvangen van de Vlaamse Hydrografie.
De resultaten van de analyse werd vergeleken met golfslagmetingen te Terneuzen. Hieruit bleek dat na realisatie van de Nieuwe Sluis Zeebrugge te locatie Visart, de belangrijkste waterstandsschommelingen verwacht worden van snelvarende sleepboten of binnenvaart. Deze scheepstypes blijken ook op vandaag reeds de Visartsluis aan te lopen en de Vismijn te passeren (weliswaar met lage frequentie).
Er werd besloten om een vervolgonderzoek op te starten in de vorm van een dynamische afmeerstudie van de vissersboten afgemeerd aan de Vismijn bij passage van de maatgevende zeevaart voor de Nieuwe Sluis.
Series: WL Rapporten
Aantal pagina's: 19
Jaar van publicatie:2022
Trefwoorden:Vismijn, AIS, Harbours and waterways > Wave generation by ships > Influence on moored ships, In-situ measurements, ANE, Belgium, Brugge, Zeebrugge Harbour
Toegankelijkheid:Open