< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Naar nieuwe eindtermen aardrijkskunde: het referentiekader 'ruimtelijk bewustzijn' als basis?

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

In het kader van de onderwijshervorming worden gradueel nieuwe eindtermen ontwikkeld. Deze nieuwe eindtermen bouwen verder op de Europese sleutelcompetenties. Als tussenstap tussen deze Europese sleutelcompetenties en de eindtermen, werden er referentiekaders opgesteld. Elk referentiekader vat de visie op een vakdomein samen voor leerlingen van het kleuteronderwijs tot leerlingen aan het einde van het secundair onderwijs. Het referentiekader dat het vak aardrijkskunde omvat, is het referentiekader ruimtelijk bewustzijn. In dit artikel wordt de opbouw en de visie van dit referentiekader weergegeven, evenals een bredere kadering in de Europese sleutelcompetenties.
Tijdschrift: Jaarboek ... : de aardrijkskunde
ISSN: 2294-2009
Issue: 2018
Pagina's: 3 - 12
Jaar van publicatie:2018