< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Multiobjective Design Optimization of Lightweight Gears

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: Machines
Issue: 9
Volume: 10
Jaar van publicatie:2022
Toegankelijkheid:Open