< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Multibody joint parameter estimation using an Augmented Extended Kalman filter

Boekbijdrage - Boekhoofdstuk Conferentiebijdrage

Boek: Multibody 2023 - 11th ECCOMAS Thematic Conference on Multibody Dynamics
Aantal pagina's: 8
ISBN:978-989-53599-3-6
Jaar van publicatie:2023
Toegankelijkheid:Closed