< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Motor cortex neuroplasticity and learning following high-intensity interval exercise

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel Conferentiebijdrage

Tijdschrift: MOVEMENT DISORDERS
ISSN: 0885-3185
Volume: 31
Pagina's: S390 - S390
Jaar van publicatie:2016