< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Morele dilemma's binnen de politie : legitimiteit onder druk?

Boekbijdrage - Hoofdstuk

Uit onderzoek blijkt dat legitimiteit van de politie belangrijk is om medewerking van burgers testimuleren en gedrag dat in overeenstemming is met de wet aan te moedigen. Vertrouwen vande burger in de politie is hiervoor belangrijk. De manier waarop politieambtenaren omgaanmet morele dilemmaU+2019s, kan een invloed hebben op deze vertrouwensband. Er is echter nogmaar nauwelijks onderzoek gevoerd naar deze link. In deze bijdrage wordt, op basis vanverkennende interviews met politieambtenaren uit de verschillende lokale basisfunctionaliteitenin combinatie met resultaten uit een online survey, een aanzet tot dergelijk onderzoek gegeven.Hieruit kan geconcludeerd worden dat dilemmatraining en debriefings een belangrijke rolkunnen spelen in dit verhaal. Deze instrumenten kunnen politieambtenaren helpen bij hetontwikkelen van hun morele redeneervermogen, wat nodig is om een goed evenwicht te vindentussen maatwerk enerzijds en consistentie anderzijds.
Boek: Politie en legitimiteit
Series: Cahier Politiestudies
Pagina's: 31 - 58
ISBN:9789463711791
Jaar van publicatie:2019