< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Meerwaarde van een multicomponente psychosociale interventie bij milde ziekte van Alzheimer? | Intervention psychosociale à composantes multiples en cas de maladie d’Alzheimer légère?

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: Minerva: Tijdschrift voor Evidence-based Medicine
ISSN: 1378-9767
Issue: 8
Volume: 12
Pagina's: 95 - 96
Jaar van publicatie:2013