< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Meer bewegen door ruimtelijk beleid: analyse van ‘walkability’ in Vlaanderen

Boekbijdrage - Hoofdstuk

Voldoende bewegen en het vermijden van lang stilzitten is een belangrijke uitdaging. Ruimtelijk beleid heeft een belangrijke sleutel in handen om mensen te verleiden tot gezonde keuzes.Mensen maken meer functionele actieve verplaatsingen op locaties met hoge woondichtheid, een hoog aantal verschillende functies en een hoge stratenconnectiviteit.De analyse van walkabilitygeeft op verschillende schaalniveaus (regionaal, bovenlokaal en lokaal) inzicht in de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden rond actieve verplaatsingen.Selectieve ontwikkeling en inrichting van buurten of duidelijke keuzes van investeringen in fiets-of voetgangersinfrastructuur is nodig om het aandeel actieve verplaatsingen in Vlaanderen verhogen.
Boek: Plandag 2018
Aantal pagina's: 9
Jaar van publicatie:2018