< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Literatuurstudie naar het diervriendelijk gebruik van vangkooien

Boek - Rapport

In Vlaanderen wordt gebruik gemaakt van kooi- en kastvallen voor de jacht of bestrijding van bepaalde diersoorten. Vanuit het Agentschap Natuur en Bos kwam de vraag hoe goed deze vallen scoren op het vlak van dierenwelzijn. Hierbij werd vooral gekeken naar het aandeel nevenvangsten, mogelijke verwondingen en het effect van de in Vlaanderen wettelijk verplichte vluchtopening voor nevenvangsten.
Over het algemeen scoren kooi- en kastvallen goed op het vlak van dierenwelzijn: als ze correct zijn gebouwd, geplaatst en opgevolgd kan de kans op verwondingen, stress, ontbering en dood beperkt worden. Cruciaal hiervoor is de tijd die dieren doorbrengen in de val, het is daarom ook heel belangrijk om de val vaak genoeg te controleren.
De ervaringen van de Vlaamse jachtsector met kooi- en kastvallen, en met de vluchtopening, werden via een bevraging geanalyseerd. De meest voorkomende doelsoorten waarvoor deze vallen worden gebruikt zijn vossen, verwilderde katten, ratten en kraaiachtigen; de meest voorkomende nevensoorten zijn egel en steenmarter. Verwondingen (zowel licht als zwaar) en dode dieren komen voor bij controle. Over het algemeen lijkt een minderheid binnen de jachtsector negatief te staan ten opzichte van de opening.
Om meer inzicht te krijgen in de voor- en nadelen van de vluchtopening, zoals bv. de efficiëntie ervan en de impact op het dierenwelzijn, is verder onderzoek nodig.
Series: Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina's: 60
Jaar van publicatie:2023
Toegankelijkheid:Open