< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Legitimiteit van de strafbaarstelling van het aanzetten tot terrorisme : de uitbreiding van artikel 140bis Sw. vanuit een internationaalrechtelijk en mensenrechtelijk perspectief

Boekbijdrage - Hoofdstuk

Boek: Mensenrechten en opsporing, terrorisme en migratie
Series: Update in de Criminologie VIII
Pagina's: 53 - 79
ISBN:978-90-466-0879-1
Jaar van publicatie:2017