< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Korte termijn geheugen en werkgeheugen: zinnig of dubbelzinnig?

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

De theoretische concepten kortetermijngeheugen (KTG) en werkgeheugen (WG) refereren aan het vasthouden, respectievelijk het vasthouden plus manipuleren van informatie. Ondanks dit conceptuele verschil worden KTG en WG vaak door elkaar gebruikt, zowel in de experimentele als in de klinische literatuur. Dit is opmerkelijk, aangezien de twee concepten tegelijkertijd volledig geaccepteerd lijken te zijn in het woordenboek van de neuropsychologie. Het ambigue onderscheid tussen KTG en WG kan deels verklaard worden door een gebrekkige differentiatie van de taken die gebruikt worden om beide constructen te meten. Bovendien hebben correlatiestudies een grote overlap aangetoond tussen KTG en WG en lijken beide bijvoorbeeld goede voorspellers te zijn van het intellectueel functioneren. Vanuit neurobiologisch oogpunt zijn er echter wel aanwijzingen voor een onderscheid. Desondanks rijst de vraag in hoeverre de handhaving van beide constructen terecht is.
Tijdschrift: Tijdschrift voor Neuropsychologie
ISSN: 1871-1391
Issue: 2
Volume: 8
Pagina's: 70-78
Jaar van publicatie:2013
Trefwoorden:working memory, short-term memory, attention, cognitive load
  • VABB Id: c:vabb:377813