< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Kinderbezoek in de gevangenis van Gent : een aantal reflecties

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Deze bijdrage is geschreven naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van het kinderbezoek in de gevangenis van Gent, wat uitgebreid gevierd is tijdens een studiedag op 7 december 2018. Dit artikel grijpen we aan als een kans om stil te staan bij de wettelijke context omtrent U+2018bezoek van kinderen in de gevangenisU+2019. Daarnaast lichten we toe wat de ervaringen zijn met kinderbezoek en hoe het vorm krijgt in de gevangenis van Gent. Niet elke gedetineerde ouder krijgt echter kinderbezoek. Op basis van drie focusgroepen met gedetineerde ouders waarvan de kinderen niet naar het kinderbezoek komen en een focusgroep met professionelen, bieden we inzicht in de barrières die het krijgen van kinderbezoek in de weg staan. Tot slot zoomen we nog even in op een aantal reflecties die de kinderrechtencommissaris geformuleerd heeft tijdens het slotwoord op de studiedag. Met deze bijdrage hopen we inspiratie te kunnen bieden voor andere gevangenissen.
Tijdschrift: FATIK
ISSN: 0772-5167
Issue: 161
Volume: 26
Pagina's: 14 - 19
Jaar van publicatie:2019