< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Kan ik je veilige haven en veilige basis zijn? Een ouderperspectief op ouder-kind gehechtheid bij kinderen met een ernstige of diepe verstandelijke beperking.

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan Mensen met Verstandelijke Beperkingen
ISSN: 0923-2370
Issue: 3
Volume: 45
Pagina's: 139 - 160
Toegankelijkheid:Embargoed