< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Islet autoantibodies as precision diagnostic tools to characterize heterogeneity in type 1 diabetes: a systematic review

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: Commun Med (Lond)
ISSN: 2730-664X
Issue: 1
Volume: 4
Jaar van publicatie:2024
Toegankelijkheid:Open