< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Internationale samenwerking ter verhindering van globale opwarming

Boekbijdrage - Hoofdstuk

Ondertitel:waarom is dat zo moeilijk?
Internationale samenwerking tussen staten lijkt één van de meest gepaste manieren om de opwarming van de aardatmosfeer tegen te gaan. Nochtans hebben decennia lange pogingen daartoe helemaal niet genoeg opgeleverd. In dit hoofdstuk over de politieke pijler van duurzaamheid leggen we uit hoe dat komt. Beleid in de vorm van vrijwillige internationale verdragen tegen klimaatopwarming ruimte laten voor vrijbuitergedrag – het genieten van de inspanning van anderen zonder zelf bij te dragen tot het publieke goed. Dit frustrerend resultaat komt tot stand omdat het moeilijk is landen die niet bijdragen uit te sluiten. Eerder dan blijven proberen centralistisch van bovenaf normen op te leggen tegen fossiele brandstofemissies, heeft de stimulering van alternatieve energiebronnen kans op slagen, net omdat er minder internationale moeilijke samenwerking voor nodig is. We sluiten af met een afweging van wat de voor- en nadelen van een dergelijke governance aanpak zijn.
Boek: Van klimaatverandering naar systeemverandering. Een veelzijdige blik op een complexe globale uitdaging / Vicca, S. [edit.]; et al.
Pagina's: 176 - 189
ISBN:978-94-6117-122-1
Trefwoorden:H2 Book chapter
Toegankelijkheid:Closed