< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Integrated Cyber-Physical Security Approach for Healthcare Sector

Boekbijdrage - Hoofdstuk

Boek: Cyber-Physical Threat Intelligence for Critical Infrastructures Security: A Guide to Integrated Cyber-Physical Protection of Modern Critical Infrastructures
Pagina's: 179 - 192
ISBN:9781680836875
Toegankelijkheid:Open