< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Inschatten van de binnenmilieublootstelling aan en ontwikkeling van humane biomerkers voor PAK en afgeleiden in Vlaanderen

Boek - Rapport

De belangrijkste blootstellingswegen voor PAK’s zijn inname via voeding en via de lucht (gasfase en deeltjesfase). PAK’s komen in de lucht terecht bij onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen bij gebruik van motorvoertuigen, bij industriële activiteiten en huisverwarming. In dit project werd getracht een inschatting te maken van de (impact van) binnenmilieu blootstelling aan PAK’s bij 48 bewoners van 25 woningen (2 deelnemers per woning). Meer specifiek werden volgende doelstellingen geformuleerd: (i) bepalen van de bronnen van PAK’s in het binnenhuismilieu, (ii) uittesten van biomerkers voor het meten van blootstelling aan en effecten van PAK’s, (iii) aanduiden van interessante indicatoren (metingen) voor opvolging door het beleid.
Aantal pagina's: 72
Jaar van publicatie:2011
Trefwoorden:P305-milieuchemie, P300-analytische-chemie