< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Horizon scanning for invasive alien species with the potential to threaten biodiversity and human health on a Mediterranean island

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: Biological Invasions
ISSN: 1387-3547
Issue: 6
Volume: 21
Pagina's: 2107-2125
Jaar van publicatie:2019
Trefwoorden:Exoten (beheer van fauna), Exoten (beheer van natuur), Exoten (beheer), Exoten (soortenbeleid), Ecologie en toegepaste ecologie