< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Hoe rappers dichten zullen. Een veertiende-eeuwse literatuuropvatting en een eenentwintigste-eeuwse rappoëtica met elkaar vergeleken

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Wie zijn dichterlijke ambities serieus neemt, moet de woorden te rechte en elc na sinen scoonsten accoorde rangschikken. Dat lezen we in Der leken spiegel, een 14e-eeuws werk van Jan van Boendale. Als een van de enige Middelnederlandse dichters biedt hij een reflectie op de eisen waaraan een goed gedicht naar zijn mening moet voldoen. Maar niet alleen het dichtwerk, ook de dichter zélf moet volgens Boendale over het juiste keurmerk beschikken, wil die zijn ganzenveer op het perkament zetten. Want dichten is niet voor iedereen weggelegd: dichten en is gheen spel. Zeven eeuwen later, in 2015, brengt de West-Vlaamse rapper Samoerai een plaat uit onder de titel Versificoatie. Net als Boendale is hij een buitenbeentje. Geen nummers over bling, hos of semiautomatische blaffers, wel een duidelijke opvatting over goede rap en de eisen die hiphoppers aan hun werk en zichzelf moeten stellen. In de tijd staan Boendale en Samoerai mijlenver uit elkaar, maar wat met hun opvattingen? Vinden we in Samoerais rappoëtica een echo terug van Boendales literatuuropvatting en ligt een zielsverwantschap op de loer? Tijd voor een poëticale battle.
Tijdschrift: Neerlandia
ISSN: 0028-2383
Volume: 122
Pagina's: 10 - 13
Jaar van publicatie:2018