< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Hoe beleeft de gebruiker ingrijpende ruimtelijke transformaties?

Boekbijdrage - Hoofdstuk

Ondertitel:Lessen voor nieuwe knooppuntontwikkelingen.
De complexiteit van knooppuntontwikkelingen maakt dat ze vaak top-down gestuurd worden maar het is uiteindelijk de eindgebruiker die het succes van de ontwikkeling zal bepalen. Er is nood aan een methodiek om het gedrag en de wensen van die eindgebruiker beter te leren begrijpen. De mindere leefbaarheid van de wijken rond het station in tussentijdse situaties heeft niet enkel te maken met weinig kwalitatieve werfsituaties. Soms worden de investeringen van algemeen belang –denk aan nieuw publiek groen of gemeenschapsfuncties -naar achter geschoven ten koste van lucratievere private programma’s.Deze scheeftrekking kan worden aangepakt door investeringen van algemeen belang voor te trekken en/of door tijdelijke inrichtingen van het publiek domein.Door een goede programmamixdie inzet op zowel de knooppuntwaarde als de noden van omliggende wijken, wordt het openbaar domein ook buiten de piekuren toegeëigend, en vermijden we een verlaten en onveilige indruk.
Boek: Plandag 2018
Aantal pagina's: 9
Jaar van publicatie:2018
Trefwoorden:S196-sociale-economie