< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Het sociaal overleg in België: voorbij institutionele en juridische knelpunten

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Het sociaal overleg in België steunt in belangrijke mate uit de consensus die in de 20ste eeuw vorm kreeg onder meer gesteund op het Sociaal Pact van 1944, dat de fundamenten legde voor een alomvattend sociale zekerheidsstelsel en stabiele arbeidsverhoudingen met als gemeenschappelijke doelstelling de verbetering van leefomstandigheden van de bevolking door economische voorspoed te verzekeren. In aanvulling hierop, en in dezelfde lijn, is voorzien in de verdeling van productiviteitsgroei tussen loon- en winstuitkering op sectorniveau (Cassiers and Denayer 2010) en vormt het sectoraal overleg in België dus een belangrijk zwaartepunt. Het gecentraliseerd, geïnstitutionaliseerd en gecoördineerd stelsel voor onderhandelingen – met in principe een garantie voor loonindexeringen – en het in stand houden van beleidsoverleg, vormen belangrijke institutionele pijlers van het sociaal overleg in België.
Tijdschrift: Over.Werk: Tijdschrift van het Steunpunt WSE
ISSN: 1379-7034
Issue: 1
Volume: 29
Pagina's: 151 - 158
Jaar van publicatie:2019