< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Het nieuwe normaal: bewustzijn van de verweving tussen wonen en werken

Boekbijdrage - Hoofdstuk

Doorgaans wordt de link tussen een economische activiteit en een bedrijventerrein sneller gelegd dan
de link tussen een economische activiteit en het woonweefsel. Het grootste gedeelte van de economie
bevindt zich echter buiten bedrijventerreinen, in verweven omgevingen. Net zoals er een differentiatie
in woonomgevingen bestaat, is er één in economische locaties: gebieden met enkel bedrijven,
gebieden met verweving tussen wonen en bedrijven of gebieden met verweving tussen verspreide
bedrijven en open ruimte. Gebieden met enkel wonen of bedrijven en gebieden met verweving tussen
wonen en bedrijven bepalen samen de interne structuur van nederzettingen.
Sinds 2015 voert Departement Omgeving onderzoek naar het voorkomen van economische locaties in
Vlaanderen. In een eerste conceptueel onderzoek is gekozen voor segmentatie, wat binnen de
vastgoedpraktijk van belang is. De benadering van het individuele bedrijf als onderzoekseenheid in
zijn omgeving volgt daaruit. De opschaling van individuele bedrijven naar gebiedstypes biedt inzicht
in het ruimtelijk-economisch netwerk in Vlaanderen. Deze paper synthetiseert enkele inzichten uit het
onderzoekstraject. Deze gaan over (1) het bedrijf en de relatie tussen de (verweven) locatie en
activiteit (2) de rol van de vastgoedsector bij verweving en (3) die van de overheid/ruimtelijke
professional.
Boek: Plandag 2019
Pagina's: 258-268
Aantal pagina's: 11
ISBN:978-90-819217-6-3
Jaar van publicatie:2019
Trefwoorden:S240-stedebouw