< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Het experiment. Een verbeeldende kijk op ouder worden.

Boekbijdrage - Hoofdstuk

Om inzichten te verkrijgen in de woonvoorkeuren en gedrag van ouderen worden meestal enquêtes afgenomen die polsen naar de woonwens of woonvoorkeur bij de ouderen (zie o.a. Smetcoren et al. (2014)). Zelden wordt gepeild naar de gewenste woonomgeving. De interviews worden afgenomen bij ouderen om bijvoorbeeld hun verhuisbereidheid te kennen. Het onderzoek waarop dit artikel gebaseerd is, gaat niet uit van de woonwens van ouderen, maar wel van de woonwens bij volwassenen die zich inbeelden dat ze ouder zijn (woonaspiraties op oudere leeftijd) omtrent hun woonomgeving. Deze aanpak zou de bewustwording bij deze groep omtrent de woonomgeving op hun oude dag, kunnen verhogen. De pensioenleeftijd is in België opgetrokken tot 67 jaar. We nemen deze grens over om de doelgroep van ouderen af te bakenen. Het op pensioen gaan is immers een mijlpaal die velen onder ons zich kunnen inbeelden, eerder dan een exacte leeftijd. Vanaf die leeftijd speelt ook zorg een belangrijkere rol.Dit artikel koppelt de demografische veranderingen (groeiende bevolking, vergrijzing, gezinsverdun-ning...) aan leefbaarheid, kwaliteit en welzijn. Welke soort woonomgevingen en woningen heeft Vlaanderen nodig in de toekomst? In hoeverre zijn die voorradig? Kunnen bestaande woonomge-vingen aangepast worden aan toekomstige noden?
Boek: Plandag 2018
Aantal pagina's: 11
Jaar van publicatie:2018
Trefwoorden:S196-sociale-economie