< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Het definiëren van economische typologieën op basis van een databank van economische activiteiten

Boekbijdrage - Hoofdstuk

De economie en de economische activiteiten spelen een fundamentele rol in de steden en in de omliggende gebieden: het
houdt de stad draaiende, in termen van tewerkstelling, goederen en diensten. Gezien deze fundamentele rol van
economie en economische activiteiten en de enorme hoeveelheid ruimte die het gebruikt, verdienen dit thema een diepgaande studie, zodat er voor de sector zelf en de steden een solide toekomst is.
Dit document is een poging om deze kwestie diepgaander te onderzoeken: het laat zien hoe economie
georganiseerd en gestructureerd is in een stad en de omliggende gebieden, en hoe dit geanalyseerd en geïnterpreteerd kan worden door beleidsmakers.
Het doel is om economische typen te definiëren, waarop het beleid kan inspelen: idealiter per type economische locatie bestaat er een bepaald beleid.
Het project is gebaseerd op een databank van visuele economische activiteiten. Deze bevat informatie over alle zichtbare
economische eenheden waar mensen werken of die bedoeld zijn om in te werken. De studiegebieden zijn het noordelijke deel van
Brussel en twee andere gebieden in Vlaanderen (België). Na deze visuele inventarisatie hebben we eerst geprobeerd om
een GIS-methodologie te definiëren die het economische weefsel onderverdeelt in verschillende gebieden, op basis van
de concentratie van economische activiteiten. Dit werk is gebaseerd op de hypothese dat de morfologie van de percelen
met economische eenheden erop, een indicator is voor de locatiekeuze van bedrijven. Ten tweede hebben we de databank van economische activiteiten met de gegevens over de economische weefselconcentratie om
verschillende economische vestigingsvormen te analyseren die potentiële economische locaties voor bedrijven vertegenwoordigen.
In dit document lichten we de methode toe die wordt gebruikt voor het opstellen van de gegevens en de moeilijkheden die hierbij werden ondervonden. We zullen ook bespreken hoe deze nieuwe economische locatietypes kunnen worden gebruikt als een instrument in eenplanning of beleidsproces om het toekomstperspectief voor een specifiek gebied te bepalen.
Boek: Real Corp 2018 – Expanding cities - Diminishing space. Are “Smart Cities” the solution or part of the problem of continuous urbanisation around the globe?
Pagina's: 159-168
Aantal pagina's: 10
Jaar van publicatie:2018
Trefwoorden:S240-stedebouw