< Terug naar vorige pagina

Publicatie

HERMES: Scalable, Secure, and Privacy-Enhancing Vehicular Sharing-Access System

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: IEEE Internet of Things Journal
ISSN: 2327-4662
Issue: 1
Volume: 9
Pagina's: 129 - 151
Toegankelijkheid:Open