< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Grootschalig DNA-onderzoek: heiligt de efficiënte strafprocedure de opoffering van grondrechten van het individu?

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Deze bijdrage gaat na of grootschalig DNA-onderzoek – zijnde de afname van celmateriaal van een ruime groep personen die op het eerste gezicht niet betrokken zijn bij een strafzaak – tot de mogelijkheden van de Belgische strafprocedure behoort. Vooreerst wordt een kort overzicht gegeven van de oude en de nieuwe DNA-wet. Na vervolgens te hebben uiteengezet wat grootschalig DNA-onderzoek precies inhoudt en hoe men hier enerzijds op Europees niveau en anderzijds binnen de Nederlandse straf-procedure tegenover staat, passen we het vraagstuk toe op zowel de oude als de nieuwe Belgische DNA-wet. Ten slotte wordt de bijdrage afgesloten met enkele bedenkingen omtrent de geldigheid van de toestemming die in dezen als noodzakelijke geldigheids-voorwaarde geldt.
Tijdschrift: Nullum Crimen: Tijdschrift voor Straf- en Strafprocesrecht
ISSN: 1782-3447
Issue: 4
Pagina's: 269 - 285
Jaar van publicatie:2013