< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Grenzen, wegenbouw en mercantilisme in de Oostenrijkse Nederlanden. Een geopolitieke analyse van de casus Menen

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

"Toen Menen in het begin van de 18de eeuw bij de Oostenrijkse Nederlanden werd gevoegd, ontpopte ze zich tot één van de belangrijkste grensovergangen met Frankrijk. In dit artikel wordt aangetoond hoe de ideologie van het mercantilisme, met haar obsessie voor de controle op de handel, het grensconcept van zone naar lijn omboog. Douanerechten konden het meest effectief verzilverd worden door het aantal grensovergangen te verminderen. Het Meense stadsbestuur was zich ervan bewust dat de ligging van de stad aan een grensovergang passerende handelsstromen genereerde. Ze wilde de welvaart die dit met zich meebracht veilig stellen en beïnvloedde daartoe de vorm van het wegennetwerk in de omgeving" (Machteld Venken en Roel Daenen).
Tijdschrift: Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen
ISSN: 2034-6263
Issue: Grenzeloos
Volume: 1
Pagina's: 18-33
Aantal pagina's: 16
Jaar van publicatie:2014
Trefwoorden:Menin, Kortrijk, Austrian Netherlands, mercantilism, road construction, geopolitical research method