< Terug naar vorige pagina

Publicatie

GLOWORM-PARA : a flexible framework to simulate the population dynamics of the parasitic phase of gastrointestinal nematodes infecting grazing livestock

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: INTERNATIONAL JOURNAL FOR PARASITOLOGY
ISSN: 1879-0135
Issue: 2
Volume: 50
Pagina's: 133 - 144
Jaar van publicatie:2020
Toegankelijkheid:Open