< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Gezinnen van niet-EU-herkomst

Boek - Rapport

Vlaanderen wordt gekenmerkt door een groeiende diversiteit. Niet alleen stijgt het aantal vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst, ook de interne verscheidenheid bij deze groepen neemt toe. Begin 2016 was 20,5% van de bevolking in het Vlaamse Gewest van buitenlandse herkomst, 11,3% was van niet-EU-herkomst. Bij de jongste leeftijdsgroepen ligt het aandeel nog hoger: 37% van de 0-5-jarigen in het Vlaamse Gewest is van buitenlandse herkomst, bij de 6-11-jarigen gaat het om 34% en bij de 12-17-jarigen om 30% (Noppe et al., 2018). Ongeveer een derde van de kinderen in Vlaanderen groeit op in een gezin van buitenlandse herkomst.Een beleid afstemmen op deze superdiversiteit begint met het kennen en begrijpen ervan. Hiervoor worden allerlei data verzameld. In de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor worden administratieve en andere statistische gegevens uit verschillende bronnen gebundeld om inzicht te geven in de maatschappelijke positie en participatie van personen van buitenlandse herkomst. Met de gezinsenquête, waar een aanvullende steekproef werd getrokken van gezinnen met minstens één ouderfiguur die een niet-EU-herkomst heeft, wilden we deze groep beter uit de cijfers oplichten. In deze bijdrage wordt alle informatie rond gezinnen van niet-EU-herkomst uiteengezet die in het kader van de gezinsenquête werd verzameld.
Aantal pagina's: 1
Jaar van publicatie:2018