< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Geweldgebruik door en tegen de politie in de huidige context

Boekbijdrage - Hoofdstuk

Naar aanleiding van het vijftigste Cahier U+201CDe essentie van politiewerkU+201D werd ons gevraagdterug te blikken op twee nummers uit de intussen ruime cahierscollectie die ingaan ophet thema politie en geweld. Het eerste themanummer, getiteld U+201CPolitie en het gebruikvan geweldU+201D (Cahier nr. 5, 2007), gaat grotendeels in op de geweldsbevoegdheid, en meerbepaald geweldgebruik door politie. Het tweede nummer over dit thema, U+201CPolitie engeweldU+201D (Cahier nr. 23, 2012), bekijkt de relatie politie en geweld een stuk breder en gaatover geweld in de interactie tussen burgers en politie. Daarbij wordt zowel aandachtbesteed aan het aspect geweld in de samenleving als geweldgebruik door en tegen depolitie. In deze bijdrage worden enkele themaU+2019s aangesneden die bepalend kunnen zijnin de keuze van politieambtenaren om al dan niet geweld te gebruiken. Concreet gaanwe in op de rol van geweldgebruik tegen de politie, training en organisationele steun.We bespreken elk van deze themaU+2019s vertrekkend vanuit de bovenvermelde Cahiers enreflecteren vervolgens over elk van deze topics in de huidige context.
Boek: De essentie van politiewerk
Series: Cahiers Politiestudies
Pagina's: 91 - 97
ISBN:9789463711104
Jaar van publicatie:2019