< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Geologisch (G3Dv3) en hydrogeologisch (H3D) 3D-lagenmodel van Vlaanderen

Boek - Rapport

In 2013 gaven het Vlaams Planbureau voor Omgeving van het Departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij opdracht om een nieuw, gedetailleerder 3D geologisch alsook een nieuw 3D hydrogeologisch model op te stellen. Beide modellen dienden daarbij zoveel als mogelijk vertaald te kunnen worden naar elkaar. Voor de opmaak van beide nieuwe modellen werd gebruik gemaakt van bestaande data en indien beschikbaar ook interpretaties hiervan, waaronder hoofdzakelijk boorbeschrijvingen, boorgatmetingen en seismische data, maar ook voorgaande geologische en hydrogeologische modellen en een uitgebreide set van literatuur. Om de modelleringen sturen in gebieden met een weinig data, werden (nieuwe of uit het G3Dv2-model) geologische concepten gebruikt (lithologische overgangen, breukwerking, …). Om de modellering van leden uit te kunnen voeren, is gedetailleerde data noodzakelijk. Dit detail is niet altijd in boorbeschrijvingen aanwezig. Daarom werd veelal gesteund op (her)interpretaties van boringen die voorzien zijn van geofysische boorgatmetingen. In 2019 is het G3Dv3- en H3D-model afgewerkt. Deze modellen bestaan uit 117 geologische en 139 hydrogeologische eenheden. Beide modellen vormen daarbij de meest gedetailleerde en up-to-date modellen van de Vlaamse ondergrond. Het G3Dv3- en H3D-model trachten daarbij een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de geologie en hydrogeologie op eender welke locatie in Vlaanderen. Dit maakt ze tot een handige samenvatting van de geologische kennis die doorheen de afgelopen eeuwen over Vlaanderen werd verzameld. Dit rapport beschrijft de methodiek voor de totstandkoming en de uiteindelijke resultaten van dit G3Dv3- en H3D-model. De resultaten van deze modellering zijn vrij beschikbaar op het portaal van Databank Ondergrond Vlaanderen, https://www.dov.vlaanderen.be/.
Aantal pagina's: 286
Jaar van publicatie:2019
Trefwoorden:P430-geologie-minerale-afzettingen, P470-hydrogeologie