< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Geologisch en hydrogeologisch 3D model van het Cenozoïcum van de Belgisch-Nederlandse grensstreek van Midden-Brabant / De Kempen (H3O – De Kempen)

Boek - Rapport

H3O-De Kempen is een (hydro)geologisch 3-dimensionaal geometrisch model van de ondergrond van de grensregio van de Kempen. Het grensoverschrijdend karakter van de modellering staat centraal. Daarbij werden de Cenozoïsche (Quartaire, Neogene en Paleogene) afzettingen in het Vlaamse en Nederlandse deel van de grensregio van de Kempen gemodelleerd. De verschillen tussen de bestaande (hydro)geologische interpretaties en modellen van het Nederlandse en Vl Het modelgebied van H3O-De Kempen sluit aan op het modelgebied van het reeds eerder opgestelde H3O-Roerdalslenk. Het gebied bevat enkele belangrijke breuken en omvat enkele belangrijke drinkwaterwinningen in Nederland en de Mol-site (onderzoekscentrum voor de opslag van radioactief afval) in Vlaanderen. Het projectgebied is in de diepte begrensd aan de basis van het klastische deel van het Paleogeen (het Paleogeen exclusief de uit kalksteen bestaande Formatie van Houthem). De verschillen tussen de bestaande (hydro)geologische interpretaties en modellen van het Nederlandse en Vlaamse deel van het projectgebied werden op een zodanige wijze vastgesteld, uitgezocht en verholpen dat het resulterende grensoverschrijdende model één consistent geheel vormt. Het driedimensionaal geologisch en hydrogeologisch model voor het Cenozoïsche bereik werd samengesteld op basis van de meest recente gegevens, kennis en inzichten zodat dit model geaccepteerd kan worden als het referentiemodel van de grensregio ban de Kempen. Meer info op: https://www.dov.vlaanderen.be/index.php/page/h3o-de-kempen
Aantal pagina's: 285
Jaar van publicatie:2018
Trefwoorden:P470-hydrogeologie, P430-geologie-minerale-afzettingen