< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Geologisch 3D lagenmodel van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – versie 2

Boek - Rapport

Ondertitel:G3Dv2
Het Geologisch 3D-lagenmodel van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest versie 2, G3Dv2, werd afgerond in 2013. Het is opgemaakt door het Vlaams Kenniscentrum Ondergrond (VLAKO) bij VITO in opdracht van ALBON. Bij de aanmaak van de verschillende lagen werd steeds vertrokken van zoveel mogelijk bestaande (digitale) data zoals puntgegevens, kaartmateriaal, rasters e.d.. De puntgegevens uit DOV, gegevens van de BGD, vroegere geologische karteringen, HCOV-rasters e.d. vormen dus de basis van dit geologisch 3D -model. Het model werd voor alle lagen ‘sluitend‘ gemaakt. Aan de dagzoomgrenzen en de breuken werden controles ingebouwd zodat de lagen niet snijden of dat het model geen ‘gaten’ bevat. Het 3D-model wordt ter beschikking gesteld onder de vorm van rasterlagen van 100*100 m die de basis, en in sommige gevallen ook de top, voorstellen van de verschillende geologische eenheden. Daarnaast worden er per gedefinieerd laagvlak ook een XYZ-tabel, voorkomenskaart, breukenkaart, boringen, metadata en bijhorende rapporten ter beschikking gesteld.
Aantal pagina's: 26
Jaar van publicatie:2013
Trefwoorden:P430-geologie-minerale-afzettingen