< Terug naar vorige pagina

Publicatie

The geography of contemporary urban systems at various spatial scales : an empirical analysis based on information flows in the advanced producer services sector

Boek - Dissertatie

Ondertitel:De geografie van hedendaagse stedelijke systemen op verschillende schaalniveaus : een empirische analyse van informatiestromen in de geavanceerde-dienstensector
Pagina's: 212 p.
ISBN:9789490695767
Jaar van publicatie:2011