< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Genetwerkte produktketens in de mondiale economie : studie van de drie voornaamste onderzoeksparadigma's

Boekbijdrage - Boekhoofdstuk Conferentiebijdrage

Ondertitel:Networked production chains in the global economy : a comparison of the three main paradigms
Boek: Bijdragen 15de Vervoerslogistieke Werkdagen
Pagina's: 283 - 294
Jaar van publicatie:2008