< Terug naar vorige pagina

Publicatie

From Genesis to Animal rights : thinking about animals throughout Western history Part 2 : From voyages of discovery to Animal rights

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Van de veertiende tot midden negentiende eeuw vonden twee belangrijke verschuivingen plaats in het denken over dieren. Enerzijds werd het theologisch antropocentrisch denken stap voor stap door wetenschappelijke inzichten verlaten en werd de mens onttroond. Met de ontwikkeling van de evolutieleer vond anderzijds een belangrijke paradigmaverschuiving plaats: de verwantschap van de mens met andere dieren werd duidelijk. Van toen af aan nam de zoektocht naar gelijkenissen een dominante positie in. Meer en meer waarde werd gehecht aan de gevoelens van dieren en dierenrechten werden naar voren gebracht.
Tijdschrift: VLAAMS DIERGENEESKUNDIG TIJDSCHRIFT
ISSN: 0303-9021
Issue: 1
Volume: 90
Pagina's: 10 - 16
Jaar van publicatie:2021
Toegankelijkheid:Open