< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Gaseous hydrogen transport in existing pipelines : a review of factors affecting material degradation

Boekbijdrage - Boekhoofdstuk Conferentiebijdrage

Boek: Technology for Future and Ageing Pipelines : TFAP 2022 Conference Proceedings
Aantal pagina's: 1
ISBN:9780646990613
Jaar van publicatie:2022
Toegankelijkheid:Closed