< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Flexibele leerwegen in Vlaanderen: Buiten de lijntjes kleuren?

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

De huidige leerlingenpopulatie in Vlaanderen kent een toenemende diversiteit. Leerlingen verschillen op vlak van sociale achtergrond, thuistaal, gender, lichamelijke en verstandelijke mogelijkheden, levensbeschouwing, leeftijd, etniciteit, enzovoort. Het onderwijs staat voor de uitdaging om met deze diversiteit om te gaan en leerlingen met verschillende achtergronden en mogelijkheden maximale ontplooiingskansen te bieden. In opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming voerden het Centrum voor Onderwijseffectiviteit en –evaluatie aan de KU Leuven en het HIVA – KU Leuven tussen februari 2015 en oktober 2016 een onderzoek naar de mogelijkheden van flexibele leerwegen om hieraan tegemoet te komen. De onderzoekers stelden vast dat Vlaamse scholen veel vrijheid hebben om flexibele leerwegen in te richten, maar dat er tegelijkertijd heel wat onwetendheid en koudwatervrees heerst. Dit artikel vat de mogelijkheden binnen de lijnen van de huidige regelgeving samen om leerwegen in het basis- en secundair onderwijs meer flexibel af te stemmen op verschillende leerbehoeften van leerlingen.
Tijdschrift: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid
ISSN: 0778-0443
Volume: 3
Pagina's: 173 - 180
Jaar van publicatie:2017