< Terug naar vorige pagina

Publicatie

In Flanders Fields’, vertaling, bewerking, toe-eigening’(‘In Flanders Fields’, translation, adaptation, appropriation’

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

SamenvattingPoëzievertaling vormt van alle vertaalopdrachten mogelijk wel demoeilijkste opgave. Vaak zijn het dichters die de uitdaging aangaan,en vaak zijn het andere dichters die daar zeer kritisch tegenover staan.Toen Tom Lanoye aan de slag ging met het vaak vertaalde gedichtvan John McCrae, ‘In Flanders Fields’, kreeg hij van dichteres envertaalster Christine D’haen de wind van voren. Deze kritiek vormdede aanleiding tot een vergelijkende studie van hoe een aantal dichtershun eigen ding deden met het iconische oorlogsgedicht. Een analytischebeschrijving van vorm en inhoud, in relatie tot elkaar, stelde onsin staat de kritiek te kaderen en te relativeren, en het inzicht te verdiepenin de door verschillende vertalers gehanteerde poëtica’s.AbstractPoetic translation may well be one of the most challenging of alltranslation tasks. There are some poets rising to the challenge, whileothers remain sceptical. When Tom Lanoye, himself being a poet in apostmodern age, tried his hand at the often translated poem ‘In FlandersFields’ by John McCrae, he was faced with severe criticism byChristine D’haen, a poet and translator of a more classical brand. It isher criticism that led to this comparative study that examines how differentpoets approached the translation of the iconic war poem intheir own personal way. An analytic description of form and contentin interaction with each other allowed us to contextualize and put hercriticism into perspective, and at the same time to gain a better insightin the poetics of different translators.
Tijdschrift: Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
ISSN: 0770-786X
Issue: 1
Volume: 127
Pagina's: 11 - 53
Jaar van publicatie:2017