< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Farmacologie in de opleiding verpleegkunde in Vlaanderen

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Geneesmiddelenzorg heeft een belangrijke plaats in de dagelijkse verpleegpraktijk. In het belang van de patiƫnt is het essentieel dat verpleegkundigen tijdens hun opleiding de nodige competenties aanleren om kwaliteitsvolle geneesmiddelenzorg te kunnen verlenen. Dit cross-sectioneel onderzoek heeft tot doel organisatorische en inhoudelijke aspecten van het huidige aanbod farmacologie in de opleiding verpleegkunde in Vlaanderen te beschrijven in relatie tot de geneesmiddelenkennis van de laatstejaarsstudenten. Het aanbod farmacologie varieert sterk tussen de verschillende onderwijsinstellingen, zowel wat betreft organisatie als invulling van de lessen. Farmacologie wordt niet standaard als een apart vak gegeven, maar wordt vaker verweven in verschillende lessen. In het algemeen waren de behaalde percentages op de kennis- en de rekentest laag. De vooropleiding van de student had een duidelijke invloed op de resultaten. De zelfbeoordeling van de studenten wat betreft de mate waarin ze zich voorbereid voelen om geneesmiddelenzorg te verlenen, stond in contrast met de resultaten op de kennis- en de rekentest. De resultaten duiden op onvoldoende kennis bij studenten verpleegkunde. Het is aanbevolen om een multidisciplinaire werkgroep samen te stellen die zich buigt over de competenties die een verpleegkundige moet bezitten om een kwaliteitsvolle geneesmiddelenzorg te kunnen waarborgen.
Tijdschrift: Tijdschrift voor Geneeskunde
ISSN: 0371-683X
Volume: 67
Pagina's: 1192 - 1201
Jaar van publicatie:2011
  • Handle: 10067/935780151162165141