< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Experimental study of the hydrodynamic performance of a nature-friendly bank protection subject to ship waves in a confined, non-tidal waterway

Boek - Dissertatie

Ondertitel:Experimentele studie van het hydrodynamische gedrag van een natuurvriendelijke oeverbescherming belast door scheepsgolven in een beperkte, niet-tijgebonden waterweg
Toegankelijkheid:Open