< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Evaluatie van de in- en uitwateringssluizen van overstromingsgebieden voor vismigratie

Boek - Rapport

Ondertitel:Een case studie voor Bazel en Bergenmeersen
Series: Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina's: 98
Jaar van publicatie:2021
Toegankelijkheid:Open