< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Evaluatie van ACT in de praktijk: geschikte procesmaten

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

De zogenaamde derde generatie gedragstherapieën zijn aan een stevige opmars bezig; zowel binnen de gedragstherapie in het bijzonder, als binnen de psychotherapie in het algemeen. Waar in de cognitieve gedragstherapie de focus lag op(het wijzigen van) de inhoud van cognities, wordt in de derde generatie gedragstherapieën de nadruk gelegd op de functie, de vorm en het statuut van belevingen. Acceptance and commitment therapy (ACT) tracht de verhouding die mensen aannemen ten opzichte van hun eigen belevingen te veranderen en ervoor te zorgen dat mensen er niet meer mee samenvallen. Gedachten en gevoelens krijgen een ander statuut, niet meer dat van waarheden of te veranderen (denk)fouten, maar dat van toevallige producten van het brein die meer of minder serieus genomen kunnen worden.
Tijdschrift: PsychoPraxis
ISSN: 1566-6166
Issue: 4
Volume: 11
Pagina's: 152 - 156
Jaar van publicatie:2009
Trefwoorden:Gezondheid en welzijn