< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Evaluatie bermbeheer Ring Brussel - invloed van het 20 jaar volgehouden beheer op de biodiversiteit en op de structuurkwaliteit/robuustheid van de aanwezige ecosystemen

Boek - Rapport

Deze studie begint met een uitgebreide samenvatting, gevolgd door een inleiding. Daarna komt de bespreking van de methodiek om elk van de 5 elkaar logisch opeenvolgende vragen die gesteld worden in deze studie te beantwoorden (hoofdstuk 2.1 tem 2.5): hoe verloopt het bermbeheer
momenteel in de praktijk? Inventariseer de fauna en flora. Wat is het effect van het ecologisch bermbeheer. Bepaal een toekomstig streefdoel en geef suggesties voor toekomstig beheer.
Vervolgens komen de resultaten aan bod voor elk van deze 5 vragen (hdst 3.1 tem 3.5), waarbij de resultaten van de voorgaande vraag, meegenomen worden naar de volgende vraag.
Aantal pagina's: 353
Jaar van publicatie:2021
Trefwoorden:fauna en flora
Toegankelijkheid:Open