< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Een factorieel survey experiment naar de aanvaarding van verkrachtingsmythes binnen de politie in Belgiƫ

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

In this factorial survey experiment, the acceptance of male and female rape myths are measured among police-inspectors-in-training. We examined whether exposure to a rape scenario had a significant effect on the level of rape myth acceptance. The results of this study showed that the acceptance of male victims needs to be improved within the police. In addition, exposure to male rape myths and a male rape scenario had a significant impact on the attitudes of the respondents. This article discusses the implications for practice and specific suggestions are made for police trainings.

In dit factorieel survey experiment wordt de mate van aanvaarding van mannelijke en vrouwelijke verkrachtingsmythes bij aspirant-inspecteurs nagegaan. We onderzochten of blootstelling aan een verkrachtingsscenario een significante invloed had op de mate van aanvaarding van dergelijke mythes. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat de aanvaarding van mannelijke slachtoffers nog veel verbetering behoeft binnen de politiepopulatie. Daarnaast heeft blootstelling aan mannelijke verkrachtingsmythes en een scenario waarin een man verkracht werd een significante invloed op de attitudes van de respondenten. In dit artikel worden de implicaties voor de praktijk verder toegelicht en worden specifieke suggesties gemaakt voor de politieopleidingen.
Tijdschrift: PANOPTICON
ISSN: 0771-1409
Issue: 4
Volume: 41
Pagina's: 373 - 391
Jaar van publicatie:2020