< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Door een bril van geluid en stilte. De akoestische geschiedenis van de zorg voor kinderen met een mentale beperking 1887-1920

Tijdschriftbijdrage - Tijdschriftartikel

Tijdschrift: Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen
ISSN: 2034-6263
Issue: 2
Volume: 9
Pagina's: 7 - 21
Toegankelijkheid:Open